index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

شاعران و نویسندگان,قلم شما,معرفی تازه های کتاب

کتاب گیل دخت توسط انتشارات بین المللی حوزه مشق منتشر شد.

        کتاب گیل دخت منتشر شد   به قلم: محدثه باقری نوکاشتی     انتشارات بین المللی حوزه مشق   حال دلشان با وجود یکدیگر خوش بود. دنیا به کامشان بود و شادی مهمان هر روز خانه‌شان. غم معنایی نداشت، تا زمانی که یکدیگر را داشتند... حال می‌خواهم از شما یک سوال بپرسم. چه کسی یکسان بودن دوران را تا به همیشه دیده؟ زندگی مملو از خوشی و ناخوشی‌ست؛ و با همین تضادهاست که زیباست... همراه شو با بارانا تا ببینی یک دختر چگونه می‌تواند خودش را تغییر دهد. چگونه می‌تواند تضاد جهانش را پذیرا شود و...