index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

بتول فیروزان، مترجم درگذشت_انتشارات حوزه مشق

بتول فیروزان، مترجم درگذشت. بتول فیروزان، مترجم و نوه امام موسی صدر در ۳۵ سالگی از دنیا رفت.  بتول فیروزان فرزند مهدی فیروزان و حورا صدر و نوه امام موسی صدر بود و از جمله آثارش می‌توان به «نقطه می‌خواست فرار کند» و «پسری که با برگ موز فوتبال راه انداخت» اشاره کرد. در صفحه مجازی نشر اطراف که بتول فیروزان با این نشر همکاری می‌کرد، نوشته شده است: «مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. متاسفانه شب گذشته همکاری را از دست دادیم که تجسم فروتنی، صبوری، نجابت و اخلاق بود. دیشب بتول فیروزان نازنین ما رفت.»  بتول فیروزان متولد ۱۳۶۷...