index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

گفت و گوی صمیمی با بانوی هنرمند زینب دانائی فر از هنرمندان انتشارات حوزه مشق

بنام خداوند جان آفرین/ حکیم سخن در زبان آفرین 1. خودتان را برای مخاطبان مجموعه بزرگ حوزه مشق معرفی کنید: زینب دانائی فر، (دانشجوی دکتری-رشته علوم و قرآن حدیث- دانشگاه یزد) 2. لطفاً درباره تخصص و حوزه پژوهشی خود توضیح دهید. چگونه به این حوزه علاقه‌مند شدید و چه تجربه‌هایی در آن دارید؟ پژوهشگر فردی است که با استفاده از روش های علمی درصدد رسیدن به شناختی تازه از مسائل و مفاهیم مختلف است. پژوهش در هر موضوعی به هر شکلی که انجام شود، در جهت توسعه دانش درباره موضوع هایی است که با آنها سر و کار داریم. به...