index.png
IMG_20220810_150911_239

کشف استعداد برتر

قلم شما

«طرح آهی از ماه»سعید تشکری منتشرشد

«طرح آهی ازماه»سعیدتشکری منتشرشد(انتشارات حوزه مشق) درس‌گفتارهای زنده‌یاد سعید تشکری در کتاب «طرح آهی از ماه» از سوی به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) منتشر شد. «طرح آهی از ماه» منتشر شد/ درس‌گفتارهای زنده‌یاد سعید تشکری این اثر مجموعه درس‌گفتارهای زنده‌یاد سعید تشکری است که توسط خود ایشان در کارگاه‌های مختلف حوزه هنری تدریس شده است؛ اما جمع‌آوری، تهیه و تنظیم آن با همدلی خانواده این مرحوم و شاگردان‌شان از جمله رضا خوشه‌بست، ام‌البنین ماهر و سیما ذوالفقاری صورت گرفته است. از این جهت می‌توانیم بگوییم اثری کاملاً بدیع است. کتاب «طرح آهی از ماه» نخستین جلد مجموعه درس‌گفتارهای مرحوم سعید...